Календарно-тематичне планування для учнів з порушеннями опорно-рухового апарату

 Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

ФІЗИКА 7 КЛАС

Укладачі:  Шестопалко С.А., вчитель фізики Бориславської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів;

 Івашко О.А., вчитель фізики Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

Київ – 2015

35 годин, 1 година на тиждень

1 семестр – 16 годин

2 семестр -19 годин

№ з/п

№ в темі

Тема уроку

Дата

 

Вступ

 

1

1

Фізика як навчальний предмет у школі.

 

2

2

Фізичний кабінет та його обладнання.

Правила безпеки у фізичному кабінеті

 

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

14 ГОДИН

3

1

Фізика як фундаментальна наука про природу.

 

4

2

Фізичні тіла і фізичні явища.

 

5

3

Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Спостереження та експе­римент.

 

6

4

Фізичні ве­личини та їх одиниці

Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 

7

5

Вимірювання та вимі­рювальні прилади.

Точність вимірювання

 

8

6

Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Інструктаж з БЖД

 

9

7

Лабораторна робота № 2.

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Інструктаж з БЖД

 

10

8

Лабораторна робота № 3.

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Інструктаж з БЖД

 

11

9

Речовина і поле.

Основні положення атомно-молекулярного вчення

 

12

10

 Молекули. Атоми.

Початкові відомості про будову атома.

 

13

11

Початкові відомості про будову атома.

 Електрони. Йони.  

 

14

12

Історичний характер фізичного знання.

Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

 

15

13

Зв'язок фізики з іншими науками, з повсякденним життям, технікою і виробничими техно­логіями.

 

16

14

Контрольна робота № 1 з теми

«Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

 

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

¾   Розвиток поглядів на природу, її закони, фізичні явища, причини їх виникнення та місце людини в ньому; уваги, мислення;

¾   формування вмінь визначати ознаки явищ та класифікувати їх.

¾   Розвиток розумових операцій аналізу, розрізнення, порівняння фізичних явищ;  групування фізичних явищ, процесів, тіл та їх властивостей;

¾   Формування вміння користуватися  вимірювальними приладами під час вимірювання фізичних величин (часу, довжини, об’єму тощо).

¾   Розвиток умінь записувати і відтворювати на слух фізичні терміни, називати одиниці часу, довжини, площі, об’єму; умінь супроводжувати практичні дії відповідними поясненнями; вживати слова «мікро», «мега» тощо;

¾   Розвиток пам‘яті на основі відтворення назв одиниць довжини, маси, об’єму, часу тощо.

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

12 ГОДИН

17

1

Аналіз контрольної роботи № 1.

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях.

 

18

2

Прямолінійний рівномірний рух.

Швидкість руху

 

19

3

Графіки руху

 

20

4

Розв’язування задач з теми «Прямолінійний рівномірний рух»

 

21

5

Самостійна робота №1

 

22

6

Нерівномірний прямолінійний рух.

Середня швидкість нерівномірного руху

 

23

7

Розв’язування задач з теми «Нерівномірний прямолінійний рух»

 

24

8

Самостійна робота №2

 

25

9

Розв’язування задач з теми «Графіки руху»

 

26

10

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

27

11

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

 

28

12

Аналіз контрольної роботи №2.

Захист учнівських проєктів

 

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

 


 

ПОВТОРЕННЯ

7 годин

29

1

Фізичні величини та їхвимірювання,одиниці фізичних величин.

 

30

2

Зв'язок фізики та біології  ( хімії)

 

31

3

Механічний рух

 

32

4

Захист учнівських проєктів

 

33

5

Захист учнівських проєктів

 

34

6

Екскурсія «Фізичні характеристики природного середовища»

 

35

7

Резерв

 

 

 

 Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Починаємо новий навчальний рік.

   Любі учні, на цьому блозі будуть розміщені  всі презентації, якими ми будемо користуватись протягом року.  Якщо хтось не встигне записати...