Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

 1. Які явища вивчає фізика? (0.5 )

а) Що відбуваються на Землі                б) Спостережувані на землі та в небі

в) Механічні, теплові, світлові, звукові, електричні та магнітні

г) Що відбуваються на землі та в океанах


2. Прикладом речовини є (0.5)

а) Об’єм               б) Алюміній              в) Термометр              г) Секунда.


3. Чому в холодному приміщенні дифузія відбувається повільніше, ніж в теплому? (0.5)

а) Збільшуються проміжки між молекулами

б) Збільшуються швидкості руху молекул

в) Зменшуються швидкості руху молекул

г) Змінюються розміри молекул

4. Яка довжина бруска? (0.5)

 


5. Що служить джерелом фізичних знань? (0.5)

а) Вимірювання                                           б) Спостереження та експерименти

в) Тільки спостереження                             г) Тільки експерименти


6. Прикладом фізичного тіла є (0.5)

а) Об’єм           б) Алюміній          в) Термометр           г) Секунда

 

7. Значення найменшої поділки шкали приладу (0.5)

а) Шкала                                                                б) Ціна поділки

в) Нижня межа вимірювання                             г) Верхня межа вимірювання

 

8. Довжина, площа, об’єм – це (0.5)

а) Якості тіла                                                 б) Його фізичні властивості

в) Фізичні величини, що характеризують розміри тіл

г) Серед відповідей немає правильної


9. Визначте ціну поділки та об'єм рідини, налитої в мензурку. (2  )


                     

 

10. У мірний циліндр налили воду, потім туди ж опустили скріпки. Як можна виміряти об’єм однієї скріпки? (3 бали)


Немає коментарів:

Дописати коментар

Починаємо новий навчальний рік.

   Любі учні, на цьому блозі будуть розміщені  всі презентації, якими ми будемо користуватись протягом року.  Якщо хтось не встигне записати...