Календарно-тематичне планування для учнів з порушеннями слуху

 

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей

ФІЗИКА   7-10 класи. Укладач: Бондаренко О. В.

(70 год, 2 год на тиждень

1 семестр -32 години,

          2 семестр -38 годин)

№ п\п

№ уроку в темі

Дата

Тема уроку

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

1

 1

 

Вступ

Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

 

 Формувати вміння розповідати про правила поведінки у фізичному кабінеті за запитаннями вчителя.

 

2

2

 

Інструктаж з БЖД.

 Лабораторна робота №1. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ              (17 год)

3

1

 

     Фізика - наука про природу.

Фізичні тіла й фізичні явища.  

 Формувати цілеспрямованість, самоконтроль при вивченні  фізичних  явищ.

 

Уточнення фізичних явищ у процесі навчальної діяльності.

 Збагачення словникового запасу відповідно до змісту теми.

 

Удосконалення навичок сприймання зверненого мовлення вчителя, виконання його вказівок; наслідування дій у мовленнєвій діяльності

 

Формувати наполегливість, прагнення до самостійного здобуття знань Актуалізація словника понять, набутого при вивченні курсу природознавства.

4

2

 

     Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явищ.  Спостереження та дослід.

5

3

 

 Фізичні величини та їх одиниці. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

6

4

 

Найважливіші фізичні величини. Вимірювальні прилади.

7

5

 

Зв'язок фізики з повсякденним життям і технікою.

8

6

 

Творці фізичної науки.

9

7

 

 Навколишній світ, у якому ми живемо. Макросвіт, мегасвіт і мікросвіт

10

8

 

Простір і час. Одиниці часу.

11

9

 

Взаємодії тіл. Земне тяжіння. Сила – міра взаємодії тіл. Сили пружності. Сили тертя. Сили тяжіння.

12

10

 

Енергія. Кінетична та потенціальна енергія

13

11

 

Інструктаж з БЖД.

  Лабораторна робота № 2.

Ознайомлення з вимірювальними  приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

14

12

 

 Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 3.

 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.

 

15

13

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 4

Вимірювання об’єму твердих тіл

16

14

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №5.

 Вимірювання часу (секундоміром, годинником).

17

15

 

Узагальнення та систематизація знань.Рідсумкове повторення.

18

16

 

Підготовка до контрольної роботи.

19

17

 

Контрольна  робота№1 з теми

«ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ»

Формувати вміння самостійної роботи.

Розділ 2.  БУДОВА РЕЧОВИНИ                               (18  год)

20

1

 

  Аналіз контрольної роботи №1. 

 Фізичне тіло та речовина. 

 Розширення словникового запасу  по темі «Будова речовини»

 

Формувати вміння з допомогою вчителя та (або) самостійно слідкувати за власною вимовою при дослідженні явища дифузії. Формувати вміння порівнювати  агрегатні стани речовини за певними ознаками, характеризувати їх.

Розвиток вміння побудови логічних запитань при  розв’язування задач , застосовуючи формулу густини речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2

 

Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.

22

3

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 6.

Вимірювання маси тіл.

23

4

 

Будова речовини. Атоми і молекули.

24

5

 

Будова атома.

25

6

 

Дифузія.

26

7

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 7.

Дослідження явища дифузії в рідинах.

27

8

 

Агрегатні стани речовин.

28

9

 

Фізичні властивості у різних агрегатних станах. Форма. Об’єм. Стиснення.( тверде тіло, рідина)

29

10

 

Фізичні властивості у різних агрегатних станах. Форма. Об’єм. Стиснення. (газоподібний стан, плазма)

30

11

 

Густина речовини. Одиниці виміру густини. Позначення густини речовини. 

31

12

 

Розвязання вправ на обчислення густини тіл.

32

13

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №.8 

Визначення густини твердих тіл і рідин.

33

14

 

Типи твердих тіл: кристалічні

34

15

 

Типи твердих тіл:  аморфні. 

35

16

 

  Узагальнення та систематизація знань.

36

17

 

 Контрольна робота №2 з теми «БУДОВА   РЕЧОВИНИ»

37

18

 

Аналіз контрольної роботи №2. Підсумкове повторення матеріалу.

СВІТЛОВІ ЯВИЩА    ( 19 годин)

38

1

 

Оптичні явища природи. 

  Розвивати вміння на наочному матеріалі   аналізувати та виділяти суттєві ознаки оптичних явищ  природи.

Вчити аналізувати, порівнювати  та описувати джерела світла.

39

2

 

Джерела і приймачі світла. Штучні та теплові джерела світла

40

3

 

 Світло та світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Тінь і півтінь.

41

4

 

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори

42

5

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №9.         Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів  різного кольору.

 Розвивати абстрактне мислення та уяву під час вивчення  дисперсії світла.

43

6

 

Відбивання світла.  Плоске дзеркало

 Розвиток конструктивного образного мислення: уяви, виховання інтересу до нової інформації,  нових вмінь та знань, отриманих  в мовній (усній)  формі.

Розвиток слухового сприймання; автоматизація зчитування з губ.

Сприяння розвитку загально навчальних вмінь і навичок: планування власної діяльності, розуміння змісту текстових і усних завдань, уміння виділяти в них суттєву інформацію, правильно записувати умову задачі, адекватно обирати спосіб розв’язання, оформлювати відповідь.

44

7

 

 Поширення світла в різних середовищах.  Заломлення світла на межі дох середовищ. Спостереження та прості досліди.

45

8

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №10.

Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

46

9

 

Призма. Лінзи. Основні елементи лінзи

47

10

 

Збиральна та розсіювальна лінзи

48

11

 

Оптична сила і фокусна відстань лінзи.

49

12

 

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота №11.

Визначення фокусної відстані  та оптичної сили тонкої лінзи.

50

13

 

Сила світла. Освітленість.

51

14

 

Око.

52

15

 

Вади зору. Окуляри.

53

16

 

Оптичні прилади.

54

17

 

Узагальнення та систематизація знань.

55

18

 

Контрольна робота №3 з теми «ОПТИЧНІ ЯВИЩА»

56

19

 

Аналіз контрольної роботи.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ               (14год)

57

1

 

Оглядове повторення вивченого.

Розширення уявлень учнів про енергію та способи збереження енергетичних ресурсів.

Розвиток пам’яті  та мовлення на основі запам’ятовування речень та діалогів.

58

2

 

Бесіда за темою «Фізика навколо нас.» 

59

3

 

Віртуальна подорож «Спостереження фізичних явищ довкілля».

60

4

 

Фізичні характеристики природного середовища

 

61

5

 

Оптичні явища в природі.

62

6

 

Фізика і оптичні прилади

63

7

 

Узагальнення вивченого матеріалу.

64

8

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА РІК.

(тестування)

65

9

 

Аналіз контрольної роботи.

66

10

 

Екскурсія.

67

 11

 

Підсумковий урок.

68-70

12-14

 

Резерв

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Починаємо новий навчальний рік.

   Любі учні, на цьому блозі будуть розміщені  всі презентації, якими ми будемо користуватись протягом року.  Якщо хтось не встигне записати...